מזמור ס"ט

במזמור זה המשורר מקונן על צרותיו ומתפלל לישועה, ובסופו מהלל את אלוהים על תיקונה של ירושלים וציון. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור ל-י"ג מידות שבספר שמות ואל נבואות בירמיה ובישעיה. לבסוף נעמוד על קשריו של המזמור עם המזמור הקודם על דרך הניגוד. (14 דקות)

דילוג לתוכן