מזמור ס"ז

מזמור זה הוא קריאה לברכת אלוהים לישראל וכל העולם. בסרטון נעסוק במבנהו הייחודי של המזמור ובמשמעותו על סמך הקשרים הלשוניים שבו. מבנה זה מתאר מערכת יחסים מעניינת בין יחסו של אלוהים אל ישראל ואל כלל העמים. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור אל ברכת כהנים והבנת הקשר לאור משמעותו של המזמור. לבסוף נעמוד על הקשרו של המזמור בתוך יחידת מזמורי 'שיר' בתוך האוסף השני 'לדוד'. (13 דקות)

דילוג לתוכן