מזמור ס"ד

במזמור זה המשורר מתפלל להצלה מאויביו ומתאר את רשעתם ואחר מתאר את עונשם בידי אלוהים. במזמור נבאר את מבנה המזמור המעצב את עונשם של הרשעים כמידה נגד מידה על רשעתם. בהמשך נבאר את הקשר בין מזמורנו למזמורים הקודמים ובמיוחד למזמור הקודם שמכיל חתימה כמעט זהה לחתימת מזמורנו. (8 דקות)

דילוג לתוכן