מזמור ס"ג

מזמור זה מתאר את כמיהתו של המשורר לקרבת אלוהים ותפילתו לנצחון על אויביו. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ומשמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבו. בהמשך נבאר את הקשר בין מזמורנו לסיפור בריחתו של דוד בעת מרד אבשלום. לבסוף נבאר את הקשר בין מזמורנו למזמורים הקודמים. (10 דקות)

דילוג לתוכן