מזמור ס"א

מזמור זה מתאר תפילה להושעה של המלך ממרחק ותפילה לחיזוק מלכותו. בסרטון נבאר כיצד המזמור מהווה מבוא למזמורים הבאים. בהמשך נבאר את מבנה המזמור ומשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו – המזמור מבטא את העולם הרוחני והמדיני של המלכות. נבאר את משמעות הקשר בין מזמורנו לתפילת שלמה בעת שכונן את המקדש. לבסוף נבאר את הקשר בים מזמורנו למזמורים ס' ו-נ"ז. (9 דקות)

דילוג לתוכן