מזמור נ"ט

מזמור נ"ט מתאר תפילה לה' להצלה מאויבים, בקשה שיענישם והצהרה על הודאה לה'. בסרטון נעסוק במבנה המזמור המתאר תהליך של מעבר מבקשת נקמה באויבים לבקשת תיקון של האויבים. נעסוק בקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לסיפורי בריחת דוד משאול. אולם ניכר ממזמורנו שהוא עוסק בצרה לאומית של ישראל שלא מתאימה לחיי דוד. בסרטון ננסה לבאר את משמעות הדבר. לבסוף נעסוק בקשר בין מזמורנו למזמור נ"ז וברצף המזמורים נ"ו-נ"ט. (12 דקות)

דילוג לתוכן