מזמור נ"ו

מזמור נ"ו מתאר את מצוקתו של המשורר אל מול אויביו, את ביטחונו בה' שיושיעו ואת הודאתו לה' על הצלתו. מזמור זה פותח את קבוצת מזמורי "מכתם" (נ"ו-ס'). בסרטון נעסוק בקצרה במבנה של הקבוצה, במשמעות הנובעת ממנו ובקשר לסיפור חיי דוד בספר שמואל. בהמשך נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבו. נעמוד על הקשרים בין מזמורנו שהותו של דוד אצל פלשתים (שמואל א כ"א, יא-טז). שני המקורות משלימים אחד את השני – בסיפור מתוארת יראתו ואימתו של דוד מפני הפלשתים שמנסים לברר את זהותו, במזמור מתואר ביטחונו של דוד בה' למרות האויבים הרודפים אותו. נעיין גם בקשר בין מזמורנו לדמויותיהם של נח ואברהם. לבסוף נעמוד על הקשר בין מזמורנו למזמור הקודם – בין תפילה להצלה להודאה על הצלה. (12 דקות)

דילוג לתוכן