מזמור נ"ד

מזמור זה המשורר מתפלל להצלתו מאת רודפיו ומודה לה' על הצלתו. במזמור זה נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הלשוניים המכוננים את משמעותו. בהמשך נבאר את המזמור לאור הכותרת הממקמת את המזמור בסיפור בריחתו של דוד מפני שאול באזור הזיפים. לבסוף נעמוד על הקשרו של המזמור בתוף האוסף השני 'לדוד' לאור קשריו הלשוניים עם המזמורים הקודמים. (11 דקות)

דילוג לתוכן