מזמור נ"ג

מזמור זה זהה במילותיו כמעט לחלוטין למזמור י"ד ולכן לא נעסוק בסרטו בביאור המזמור אלא בהשוואה בין המזמורים ובמשמעות ההבדלים הקטנים ביניהם. ההבדלים יתבארו לאור הפרשנות ההקשרית: מזמור י"ד נטוע בתוך הספר הראשון העסוק בעולמו ההגותי של דוד, באוסף הראשון לדוד בחתימת המעגל הראשון. מעגל זה עוסק בשאלת קיום הרשע בעולם ובנאקתו של הצדיק תחת שלטון הרשעים. מזמור י"ד מנסה לתת מענה לשאלה: הנבל פועל בזדון משום שהוא סבור שה' לא נמצא בעולם אך לבסוף הוא יבוא על גמולו וה' יגן על הצדיק. מזמור נ"ג מצוי בספר השני של תהלים העוסק במלכות ישראל, בתוך האוסף השני לדוד המתאר את מלכות דוד. עקב כך המזמור מקבל הקשר לאומי ומתאר את יחסי ישראל עם ה'. (12 דקות)

דילוג לתוכן