מזמור נ"ב

מזמור זה מתאר את דרכיו המנוולות של הרשע ואת סופו העגום, ומציב לעומתו את החסיד הבוטח בה'. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ואת משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נבאר את המזמור לאור הכותרת הממקמת את המזמור לסיפור דואג האדומי. ולבסוף נבאר את המזמור לאור מיקומו באוסף השני 'לדוד'. (10 דקות)

דילוג לתוכן