מזמור נ"א

מזמור זה מתאר את וידויו של דוד בעקבות חטאו עם בת שבע ורצונו לשוב בתשובה. בסרטון נעסוק במבנה הייחודי של המזמור ובמשמעותו. בהמשך נעסוק בחתימה התמוהה של המזמור שבמבט ראשון איננה קשורה לתוכנו של המזמור ונבארה לאור הפרשנות ההקשרית. נעסוק בתהליך הנוצר כתוצאה מקשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים. לבסוף נבאר את מערך המקבילות העזיר בין מזמורנו לספרים אחרים במקרא: תוכחת נתן לאחר החטא ותורת הנביאים. (13 דקות)

דילוג לתוכן