מזמור נ"א – פתיח לאוסף השני "לדוד"

מזמורים נ"א-ע"ב מהווים רצף ספרותי: נתן הנביא מוכיח את דוד על חטאו עם בת שבע שלאור חטאו של דוד, הצלתו מכף שאול והמלכתו למלך על ישראל היו כישלון. דוד מתוודה על חטאו ונולד לו ולבת שבע בן שנהיה יורש העצר בברכת נתן. נתן הנביא הוא זה שכתב את דברי דוד ושלמה "הָרִאשֹׁנִים וְהָאַחֲרֹנִים" (דברי הימים א כ"ט, כט; דברי הימים ב ט', כ"ט). לפי תבנית סיפורית זו בנוי האוסף השני "לדוד", המסכם את חיי דוד עד להעברת המלכות לשלמה: דוד מתפלל לה' לאחר תוכחת נתן (נ"א), בריחתו של דוד והצלתו משאול ובמלחמותיו (נ"ב-ס'), ניצחונותיו כמלך על ישראל (ס"א-ס"ח); סיכום של חייו כמלך זקן (ע"א, ט) וצוואה לשלמה בנו אשר ימלוך תחתיו (ע"ב).
(31 דקות)

דילוג לתוכן