מזמור מ

במזמור זה המשורר מודה לה' על הצלתו ממחלתו ומבקש הצלה מאויביו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים היוצרת התכתבות בין חלקיו. בהמשך נקרא את המזמור לאור המזמורים הקודמים במעגל – המצוקה שתואר במזמורים ל"ח ו-ל"ט באה לפתרונה במזמור מ'. ולבסוף נבאר את הקשרים בין מזמורנו לנבואתם של יחזקאל וירמיה. (12 דקות)

דילוג לתוכן