מזמור מ"ט

מזמור זה שייך לספרות החוכמה. המזמור מלמד שהאדם לא יכול לסמוך על הונו שיקנה לו קיום נצחי. בסרטו נבאר את מבנה המזמור ובקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעמוד על הקשר בין מזמורנו לסיפור קורח ועדתו ולספר קהלת. לבסוף נעמוד על הקשרו הפנימי של המזמור בתוך ספר תהלים משתי בחינות: בחינה ראשונה היא מקומו של המזמור בתוך האוסף 'לבני קרח' ובחינה שנייה היא הקשרו שלן המזמור בספרים השני והשלישי של התהלים. (14 דקות)

דילוג לתוכן