מזמור מ"ח

מזמור זה מתאר יופיה והדרה של ירושלים כעירו של אלוהים. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. נעמוד על הקשרו של המזמור באוסף המזמור 'לבני קורח': מזמור מ"ז מתאר את המלכתו העולמית של ה' ובאופן טבעי מזמורנו שלאחריו מתאר את ישיבתו/שכינתו בעירו, בירושלים. מזמור מ"ו מתאר את הצלת ירושלים בידי ה' בעת אסונות הטבע שפגעו בעמים ומזמורנו מתאר את ישיבתו בה. ולבסוף נבאר את הקשרים בין המזמור לספרים אחרים המבטאים את התקווה לגאולה ולבניין ירושלים. (8 דקות)

דילוג לתוכן