מזמור מ"ז – הקדמה לתקיעת שופר בתפילת ראש השנה

מזמור זה מתאר את המלכתו האוניברסלית של ה'. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ומשמעותו. בהמשך נבאר את הקשר בין המזמור לסיפור מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים בספר בראשית. נבאר את הקשרו של המזמור באוסף 'לבני קרח': בהתאם לקריאה לכל העמים לעבוד את ה' במזמור מ"ו, מזמורנו מתאר את היעתרות העמים לקריאה זו בהמלכתו של ה' בפועל מתוך הכרה בעליונותו. לבסוף נבאר מדוע בחרו במזמור זה כהקדמה לתקיעת שופר בראש השנה.

לחצו להורדת ביאור מזמור מ"ז מתוך: ספר תהלים כספר - פרשנות הקשרית בספר תהלים

דילוג לתוכן