מזמור מ"ז בהקשרם של מזמורים מ"ו-מ"ח

מזמורים מ"ו-מ"ח מהווים יחידה ספרותית מגובשת. קריאת המזמורים כיחידה מציגה סיפור: לאחר תיקון הרשע בעולם, הצלת ישראל והענשת העמים (מ"ו) העמים מוזמנים לקבל עליהם עול מלכות ה' (מ"ז) ובעקבות כך ירושלים תיהפך למרכז להכרת ה' לישראל ולעמים (מ"ח). מהלך זה מתאים לרעיונות היסוד של ראש השנה כפי שעולה מעיון בתפילות ראש השנה. (43 דקות)

דילוג לתוכן