מזמור מ"ו

מזמור זה מתאר ביטחון בה' במציאות של אסונות טבע ובמקביל את עזרתו לירושלים עיר האלוהים, ומסתיים בקריאת שלום אוניברסאלית מתוך הכרה ברוממותו של ה'. בסרטון נבאר את מהלכו של המזמור לאור מבנהו והקשרים הלשוניים המכוננים את משמעותו. בהמשך נבאר את הקשרים בין המזמור לתיאור גאולה בספרי הנביאים. לבסוף נבאר את המזמור לאור הקשרו באוסף 'לבני קרח', לאחר תיאור הקשר בין ישראל לקב"ה במזמור מ"ה, מזמור מ"ו מתאר את בחירת ה' בעמו מבין הגוים. (10 דקות)

דילוג לתוכן