מזמור מ"ד

במזמור זה המשורר מתאונן אל מול ה' על הזנחת ישראל בגלות בניגוד להשגחתו עליהם בימי קדם ולמרות שהם נאמנים אליו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים המכוננים את משמעותו. בהמשך נבאר את הקשרים הלשוניים בין המזמור לספרים אחרים במקרא. לבסוף מבואר הקשרו של המזמור בספר תהלים. (11 דקות)

דילוג לתוכן