מזמור מ"א

מזמור זה חותם את המעגל הרביעי ואת הספר הראשון. במזמור זה המשורר מודה להק על הצלתו ומסתכל ברטרוספקטיבה על תחינתו לה' בעבר מתוך מצוקתו. בסרטון נבאר את מבנה המזמור לפי הקשרים הלשוניים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעמוד על קשריו לשאר מזמורי המעגל השלישי המציבים אותו כחתימת המעגל. נעמוד גם על הקשרים בין תחילת הספר הראשון לסופו המכוננים מסגרת ספרותית מסביב לספר. מסגרת זו תבאר לנו כיצד דרשות חז"ל על מזמור א' מהוות עומק פשוטו של מקרא. (14 דקות)

דילוג לתוכן