מזמור ל

במזמור זה המשורר מודה לה' על הצלתו תוך תיאור דרכי הנהגת ה' את עולמו ותיאור מצוקתו בעת הצרה. בסרטון נעסוק בקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעות המזמור. בהמשך נבאר את הכותרת של המזמור: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" לאור הקשרו על פי פרשנות של המלב"ים. לבסוף נעמוד על הקשרים למזמור כ"ט המכוננים מסגרת פנימית במעגל מסביב למזמור כ"ט. (8 דקות)

דילוג לתוכן