מזמור ל"ט

במזמור זה המשורר פונה אל ה' מתוך מצוקה כאשר הוא נמצא על סף מוות ומכיר בחידלונו של האדם ובחטאיו. בסרטון נבאר את מבנהו של המזמור ואת משמעותו. בהמשך נעמוד על הקשר בין מזמור ל"ט למזמור ל"ח – המשורר מנסה להתקדם למרות מצבו הקשה. לבסוף נעמוד על הדמיון בין המזמור לספר איוב ועל ההבדל ביניהם. המזמור מצטט גם מספר קהלת וכך מתבאר תחבירו הקשה של המזמור. (10 דקות)

דילוג לתוכן