מזמור ל"ח

במזמור זה המשורר מתאר ייסוריו הנובעין מחטאין. הוא פונה לה' להצלתו ממחלתו ומאויביו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים המבארים את משמעותו הפנימית. בהמשך נעסוק בקשריו אל המזמורים הקודמים במעגל הרביעי המלמדים שהמזמור מהווה תגובה לשאלות שעולות בחלק הראשון של המעגל הרביעי. בסוף נעסוק בקשרים הלשוניים לשאר ספרי התנ"ך המבארים את הכותרת הייחודית של המזמור "להזכיר", ואת הרקע הנבואי של המזמור לפי ישעיה ד. (10 דקות)

דילוג לתוכן