מזמור ל"ו

במזמור זה המשורר מתאר את דרכו של הרשע ולמולו את החסד של ה' וחותם בבקשה מה' לעזרה לא לנטות אחר הרשע. בסרטון נעמוד על מזנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים המכוננים את משמעותו. בהמשך נבאר את קשריו למזמורים הקודמים – במזמורים הקודמים המשורר מבקש מה' שיילחם ברשעים ובמזמור זה הוא מבקש עזרה לא לנטות אחר הרשע. (8 דקות)

דילוג לתוכן