מזמור ל"א

במזמור זה המשורר מתחנן לה' שיצילו ומודיע על ביטחונו בה' ולבסוף הוא מודה לה' על הצלתו. בסרטון נעסוק במבנהו של המזמור ובקשרים הלשוניים המבארים את המזמור – מצרה לישועה. בהמשך נבאר את הקשר בין מזמורנו למזמור ל' הקודם – בין תיאור כללי של דרכי הנהגת ה' בעולם למקרהו האישי של המשורר. ולבסוף נבאר את קשריו של המזמור אל יונה, ירמיה ואיכה – המזמור מביא מסר של נחמה וחיזוק לדור החורבן. (11 דקות)

דילוג לתוכן