מזמור כ"ט

מזמור זה הוא שיר תהילה לה' המתאר את הופעתו בכוח ועוצמתה, כאשר הוא פותח בקריאה לברך את ה' ומסתיים בברכת ה' לעמו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעותו. נבאר את המזמור לאור מבנה תפילת עמידה לפי חז"ל. בהמשך נבאר את הקשר בין מזמורנו למזמור כ"ח הקודם – מברכה פרטיטת לברכה לאומה כולה. ולבסוף נסביר את הקר בין מזמורנו ליחזקאל הקושר בין התגלות ה' במזמורנו לגאולת ישראל ולבניין המקדש. (7 דקות)

דילוג לתוכן