מזמור כ"ח

מזמור זה מתאר את תפילתו של המשורר להצלתו מרשעים והודאתו על הצלתו. בסרטון נבאר את משמעות המזמור לאור מבנהו ולאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבתוכו. בהמשך נבאר את המזמור לאור הקשרים הלשוניים עם המזמורים הקודמים במעגל – ביטחונו בה' של המשורר מגיעו לשיאו במזמור זה. המזמור קשור לאיכה וכך חיי דוד המתוארים בתהלים נקשרים בגורל עם ישראל המתואר באיכה. (7 דקות)

דילוג לתוכן