מזמור כ"ז

מזמור זה מתאר את ביטחונו של דוד בה' המוביל לרצונו לשבת בבית ה' ולבקשתו להינצל מאויביו. בסרטון נבאר את הסתירה בין שני חלקי המזמור כאשר בחלק הראשון המשורר מביע את ביטחונו בה' ובחלק השני הוא מתחנן להצלתו מתוך תחושת הסתר פנים. בהמשך נבאר את הקשרים למזמורים הקודמים המביעים התקדמות והתפתחות. (7 דקות)

לחצו להורדת ביאור מזמור כ"ז מתוך: ספר תהלים כספר - פרשנות הקשרית בספר תהלים

המצגת הבא קשור לשיעור מזמור כ"ז מתוך: ספר תהלים כספר - פרשנות הקשרית בספר תהלים

דילוג לתוכן