מזמור כ"ו

במזמור זה המשורר מבקש פדות וחנינה עקב יושרתו ותום ליבו. במרכז המזמור המשורר מתאר את רצונו להתקרב לה' במקדש. בסרטון נבאר את משמעות המזמור ומבנהו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבתוכו. בהמשך נעסוק בקשרים למזמור כ"ה המעידים על רצונו של המשורר ליישם ההדרכה שביקש מה' במזמור כ"ה. לבסוף נבאר את מזמור הקשר הלשוני למזמור כ"ד שבו מתוארת הדרך המוסרית למקדש ולהתגלות שכינה. (9 דקות)

דילוג לתוכן