מזמור כ"ה

מזמור זה עוסק בבקשת העני מה' להצלה כפרה הדרכה. בסרטון נעסוק במבנה המזמור. המזמור ערוך לפי אקרוסטיכון בסדר אלפביתי, אולם הסדר איננו מלא ומושלם. בסרטון נבאר את הצרימות בסדר לאור מזמור ל"ד החותם את המעגל השלישי. נעמוד על הקשרים הלשוניים בתוך המזמור המביעים את משמעותו. נבחן גם את הקשר בין המזמור למזמור הקודם ונראה את המעבר בין המטרה. (9 דקות)

דילוג לתוכן