מזמור י'

מזמור מתאר קינה על הרשע בעולם ומכיל תפילה לעשיית צדק. מזמור י' הוא המשכו הישיר של מזמור ט' ובסרטון נעסוק בקשר בינהם. מזמור י' מתאר שבר ביחס למצב במזמור ט' אך גם מציע תיקון ותקווה. נמשיך לבאר את סדר ה-א"ב במזמור, היכן הוא נשבר ומה משמעות הדבר. נעסוק במערכת הקשרים הפנימית בתוך המזמור שעוסקת ברשע, בדרכו ובגורלו. בסיום הסרטון נבאר כיצד מזמור ח' משפיע על התפיסה הגלומה במזמורים ט' ו-י'. (8 דקות)

דילוג לתוכן