מזמור י"ח

מזמור זה מתאר את שירת הצלתו של דוד מאויביו לאורך חייו. בסרטון נעמוד על המבנה הכיאסטי הייחודי של המזמור המבטא את הקשר בין ה' לדוד שמייצגו בעולם בזכות דביקותו בתורת ה' ובמשפטו. בסרטון נראה כיצד שירתו של דוד מתכתב עם שירות אחרות בתורה. בנוסף המזמור מקביל בלשונו לשירתו של דוד בשמואל א' פרק כ"ב. בסרטון נבאר את לפי האברבנאל את משמעות השירה בהקשריה השונים ונפרש את ההבדלים הקטנים בין השירות. (13 דקות)

דילוג לתוכן