מזמור י"א

המזמור מתאר מצד אחד את מעשי הרשעים ומצד שני את משפטו של ה' בעולם. בסרטון נבאר את מבנה המזמור היוצר דו-שיח בין הרשעה לתיקונה. נעמוד על הקשר בין מזמורנו לסיפור המבול ולסיפור סדום עמורה. המשורר מייחל למלחמה ברשע המתוארת בסיפורים אלו. (6 דקות)

דילוג לתוכן