מזמור ט"ו

מזמור זה עוסק במידות האדם שראוי לבא בבית ה'. בסרטון נעקוב אחר המידות המאפיינות אדם זה. נבאר את המזמור לאור קשריו עם המעגל הראשון, המעגל הראשון מתמודד עם מציאות הרשע ומזמורנו עוסק בתיקון הרשע. לבסוף נעמוד על הקשר בין מזמורנו למזמור כ"ד החותם את המעגל ונבאר את התהליך שמתחולל לאורך המעגל לאור הקשר הזה. (7 דקות).

דילוג לתוכן