מזמור ח'

המזמור עוסק במעמדו של האדם הנע בין שפלות לגדלות. בסרטון נעסוק במבנה המזמור המביע מעבר של אחריות לבריאה מה' אל האדם. נעסוק במסגרת המזמורים המקיפה את המזמור המדגישה את אחריותו של האדם לתיקון הרשע. לאור המזמורים הסמוכים לו נבאר את האזכור התמוה של רשע בתוך המזמור שעוסק בגלות הבריאה ובאדם. בסיום הסרטון נשווה בין מזמורנו לספר איוב – בין אמונה באדם לייאוש מהאדם. מסר זה גלום בתוך מדרש נפלא המשתמש במזמורנו המתאר את עליית משה למרום לקבל תורה ואת קובלנת המלאכים על כך. (8 דקות)

דילוג לתוכן