מזמור ב'

מזמור זה עוסק בתיקון העולם באמצעות מלכות ישראל. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו. נעמוד על קשר בינו לסוף ספר תהילים היוצרת מסגרת ספרותית ורעיונית לכל הספר. ונחתום בקשר בינו לבין מזמור א'. קשר זה מכונן משמעות מיוחדת המהווה מוקד מרכזי לאורך כל ספר תהילים ועל כן מזמורים אלו נבחרו לפתיח לכל הספר. (6 דקות)

דילוג לתוכן