מזמורים א'-ב' – הפתיח לספר תהלים

ציור של תהילים
ציור של האומן דן רובינשטיין

חשיבותם של מזמורי הפתיח מודגשת אצל חז"ל: "כל פרשה שהיתה חביבה על דוד – פתח בה ב-"אשרי" וסיים בה ב-"אשרי" (ברכות ט' ע"ב). בין המזמורים קיים מערך הקבלות כאשר מזמור א' מציג את דרך הצדיקים מול דרך הרשעים ומזמור ב' מדגים הבדל זה במישור הלאומי-מדיני. כמו כן, קיימים קשרים בין הפתיח לחתימת ספר תהלים ולספרים אחרים במקרא. באופן זה, הפתיח מציג את היסוד התורני-לאומי הנשזר לאורכו של כל ספר תהלים. להעמקה נעיין בציור של האומן דן רובינשטיין העוסק במזמורים א'-ב' כפתיח לספר תהלים. (36 דקות)

שיעורים בנושא

דילוג לתוכן