מבנה הספר הראשון – פתיח וארבעה מעגלים

הספר הראשון מחולק לארבעה מעגלים המספרים סיפור: המשורר מוקף ברשעים מסביבו (ג'-י"ד), אך מחפש מידות טובות כדי להתקרב לה' (ט"ו-כ"ד) ולזכות להדרכתו הצמודה (כ"ה-ל"ד); וכך יוכל לתקן את הרשע מסביבו (ל"ה-מ"א). המשורר מפנים את דרך הצדיקים המוצגת במזמור א'. השיעורים הבאים ימשיכו להתייחס למשמעות העולה ממבנה הספר הראשון. (38 דקות)

דילוג לתוכן