מבנה הספרים השני והשלישי, "אוסף לבני קרח", וניתוח מזמורים מ"ב-מ"ג

בשיעור נציג את מבנה הספרים השני והשלישי. האוסף השני "לדוד" (נ"א-ע"ב) הנמצא בסוף הספר השני, מוקף על ידי אוספי המזמורים "לבני קרח" ו-"לאסף", משוררי המקדש. מבנה זה מדגיש את חשיבותה של מלכות דוד ובנוסף הוא מייצג את עלייתה של מלכות דוד (ספר שני) וחורבנה (ספר שלישי). שני החלקים של מזמורי לִבְנֵי קֹרַח עוסקים בגעגועים למקדש, בהישרדותו של עם ישראל ובהתחברות העמים לעבודת ה'. החלקים בנויים באופן מקביל. בשיעור ננתח את מזמורים מ"ב-מ"ג הפותחים את האוסף לפי הפרשנות ההקשרית. (42 דקות)

דילוג לתוכן