מבוא למעגל השלישי

מבנה המעגל השלישי (כ"ה-ל"ד) – המעגל השלישי מתאר תהליך של מעבר מבקשה לעזרה מתוך מצוקה אל הלל והודאה לאחר הצלה. בסרטון נעסוק במבנה המעגל באופן כללי. נעמוד על הקשר בין המזמורים המרכיבים את המסגרת החיצונית של המעגל (כ"ה, ל"ד) המדגיש את המעבר מבקשה אל הודאה. במרכז המעגל עומד מזמור כ"ט שבו מתוארת התגלות ה' וברכתו, ובסרטון נראה כיצד המרכז מחולל תפנית בתוך המעגל על מסגרותיו השונות. (11 דקות)

דילוג לתוכן