מבוא לשירי המעלות מזמורים ק"כ -קל"ד

אוסף זה עוסק בקשר של עם ישראל לציון ולמקדש. בסרטון נעמוד על מאפייניו של האוסף. נעסוק בדעות השונות המבארות את מהותו של האוסף. בהמשך נבאר את מבנהו הרחב של האוסף – מהגלות לירושלים ולמקדש בציון. נעסוק במזמורים המהווים את הצירים המרכזיים של האוסף. בנוסף נתאר את סיפורם של שירי המעלות דרך איוריו המשובבים שלומי צ'רקה. נתאר את הקשר העמוק בין ברכת כהנים לשירי המעלות. נתאר את הקשרם הרחב של שירי המעלות בתוך הספר החמישי ואת הקשרים הייחודיים של שירי המעלות עם מזמור קי"ט. לבסוף נבאר את הרקע ההיסטורי של שירי המעלות. (25 דקות)

דילוג לתוכן