מבוא להלל המצרי (קי"ג-קי"ח)

בסרטון זה נעסוק במשמעותו של הלל המצרי, הראשון מבין שלושת קבצי ההלל בספר החמישי. הלל זה מתאר את היציאה מירושלים וההגעה לירושלים ולמקדש. בהמשך נבאר את הקשרה יחידת ההלל בתוך הספר החמישי של תהלים. נבאר את מבנהו הפנימי של ההלל המצרים. ולבסוף נעמוד על הקשרים הלשוניים הפנימיים המתווים את משמעותו ועל מבנה הסגנוני של היחידה. (15 דקות)

דילוג לתוכן