מבוא למעגל השלישי

קבוצת מזמורים זו מתארת את חזרת מלכות דוד ליושנה, בנין ירושלים ושיבת ציון. בסרטון נעסוק בקבוצת המזמורים לאור הקשרם הרחב בספר הרביעי של תהלים. נעמוד על המסגרת הספרותית, הפנימית והחיצונית, של הספר הרביעי. נעמוד על ההשואה שנערכת בספר בין החזון של דוד לחזונו של משה. לבסוף נעמוד על המבנה הפנימים של קבוצת המזמורים המובילה להלל גדול על שיבת ציון. (16 דקות)

דילוג לתוכן