מבוא למעגל הרביעי

המעגל הרביעי – זה המעגל האחרון בספר הראשון המהווה מעין סיכום לכל הספר. בניגוד לשאר המעגלים למעגל זה אין מבנה ספרותי ברור. המעגל מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון מתוארת ההתמודדות עם הרשע החיצוני ובחלק השני מתוארת ההתמודדות עם הרשע הפנימי שבתוך האדם. בהמשך נבאר את הקשרים בין מזמורי המעגל למזמור א' הפותח את הספר הראשון ומזמור ל"ד החותם את המעגל השלישי. קשרים אלו מציבים את המאבק ברשעה ובהליכה אחר תורת ה' כדרך ההתמודדות עם מציאות הרשע בעולם. לבסוף נעסוק בקשר בין מזמורי המעגל לפרשת עבד ה' שבישעיה ונבאר את הרקע הנבואי של המעגל. (11 דקות)

דילוג לתוכן