מבוא למעגל הרביעי

במבוא זה נבאר את מהותו של החלק האחרון בספר תהלים כתיאור גאולת ישראל והעולם, ואת הרצף של האוספים המרכיבים אותו, לאור המבנה הכולל של הספר החמישי. בהמשך נעסוק בדמותו בדמותו של דוד כבסיס של תיאור הגאולה בחלק זה. לבסוף נעסוק במוטיב השיר החוזר לאורך החלק המבטא את גאולת ישראל. (24 דקות)

דילוג לתוכן