מבוא למזמורים קמ"ה-ק"נ

פסוקי דזמרא הם ההלל החותם את הספר החמישי ואת ספר תהלים. בסרטון נבאר את מקומו של האסוף בספר החמישי כביטוי לגאולת העולם בהתאם למקומו של האוסף במחצית השנייה של הספר החמישי. נבאר את מזמור קמ"ה כחרוז המחבר בין האוסף האחרון לדוד לפסוקי דזמרא כמתבטא בכותרת הכפולה שלו. נפרש את מאמר חז"ל הסתום של ר' יוסי על פסוקי דזמרא לאור הפרשנות ההקשרית. ולבסוף נתאר כיצד פסוקי דזמרא מכוננים מסגרת ספרותית מסביב לכל ספר תהלים ביחד עם הפתיח לספר תהלים, א'-ב'. (24 דקות)

דילוג לתוכן