מבוא להלל הגדול- מזמורים קל"ה-קל"ו

היחידה חותמת את חציו הראשון של הספר החמישי המתאר את שיבת ציון ובנין ירושלים בהלל והודאה והיא מקבילה להלל המצרי (קי"א-קי"ח). מזמור קל"ה הוא קריאה להלל ולברך את ה' עקב חסדו עם ישראל לאורך הדורות. בחתימתו המשורר קורא לקבוצות העם השונות לברך את ה' (יט-כ). קריאה זו מתממשת במזמור קל"ו המורכב מ-26 היגדים הקוראים להודות לה' ומתארים את גדולתו וחוזרים בלשונם על דברי ההלל שבמזמור קל"ה. כל היגד מסתיים בנוסחה: "כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ" המציינת חגיגיות גדולה. חתימת מזמור קל"ו (כה-כו) מציינת את חסדו של ה' עם כל ברואי עולם ומהווה מבוא לחציו השני של הספר החמישי. (28 דקות)

דילוג לתוכן