מבוא לאוסף המזמורים לבני קורח

האוסף 'לבני קרח' מתחלק בין הספרים השני והשלישי. בסרטון זה נעמוד על ייחודיותו של אוסף זה לפי הקשרו בספר תהלים. החלק הראשון של האוסף מלווה את האוסף השני 'לדוד' שבספר השני מתוך הקשר של קשר למקדש ובנייתו, והחלק השני של האסוף מתקשר לחורבן המתואר בספר השלישי של תהלים. בסרטון נעמוד על הרקע המקראי של 'בני קרח' כבסיס לייחוס האוסף אליהם ולקשר בינו לאוסף השני 'לדוד' התחום בין שני חלקי האוסף. לבסוף, בחלקו האחרון של הסרטון נבאר את ההקבלה בין שני חלקי האוסף. (18 דקות)

דילוג לתוכן