חלק ב': שירי המעלות – קריאה הקשרית ומקבילות פנים מקראיות

אוסף שירי המעלות מקיים קשרים לשוניים ותוכניים עם המזמורים הסמוכים אליו. לפי הפרשנות ההקשרית, קשרים אלו יוצרים סיפור: אחרי התחזקות בתורת ה' (קי"ט) המשורר פועל לבניין ירושלים כמרכז לאומי ודתי לעם ישראל. שירי המעלות מסתיימים בכניסה אל המקדש בחברתם של אהרן והכוהנים. בהלל הגדול, שנמצא מיד לאחר שירי המעלות, המעגלים שירי המעלות מקיימים קשר סגנוני ותוכני עם ברכת כהנים (במדבר ו', כד-כו), המייצגת את התגשמותה של ברכת הכוהנים בירושלים הנבנית בדור שיבת ציון. כמו כן, קיימות מקבילות בין שירי המעלות לספרי עזרא ונחמיה המתארים את שיבת ציון, בניין ירושלים וחידוש העבודה במקדש מתרחבים, באי חצרות המקדש כולם מהללים יחדיו את ה'. (32 דקות)

דילוג לתוכן