חלק ב': מזמור קי"ט – הפתיח (אותיות א'-ב'); הציר (אותיות כ'-ל')

לאחר הצגת דרכי הפרשנות למזמור קי"ט, נלמד בקריאה צמודה שש בתים מפתיחת וממרכזו של המזמור. בתחילה המשורר מבקש להתחבר לדרכם של תמימי דרך הדבקים בתורת ה', והוא מעודד את הנער ללכת בדרכי ה' ולדרוש אותו בכל לב (א'-ב'). בשיעור זה נשווה בין קי"ט למזמורים אחרים העוסקים במעלת התורה (מזמורים א', י"ט), ונדון בדמיון ובהבדלים. אותיות כ'-ל' מייצגות תפנית בסיפורו של מזמור קי"ט: באות כ' מתוארת מצוקת המשורר מחמת מצבו חסר האונים, באות ל' המצב מתהפך לטובה תודות לביטחונו של המשורר בה'. (40 דקות)

דילוג לתוכן